Escola Municipal de Música Magariños Xa non estamos nesta dirección

Pincha no enlace para ver a:

NOVA WEB

Copyright © Escola Municipal de Música Magariños

gustache a web

Concello de Brión

VISITAS

Boletín escolar

NOVA WEB

PAGO TERCEIRA COTA TRIMESTRAL

PAGO TERCEIRA COTA TRIMESTRAL 

O pago correspondente ao segundo trimestre extenderase dende o día 2 de abril o ata o 3 de maio ambos os dous incluídos.

A forma de pago é o de Autoliquidación no banco. Pódese solicitar os impresos de autoliquidación aos profesores en horario de clases (dende as 15:00 ata as 22:00 horas) ou ben en horario de atención ao público:

Secretaría
Xoves (11´00-12´00 horas)
Luns a Mércores (16´00-17´00 horas)
Xoves (15´30-16´30 horas)

Dirección
Martes (11´00-12´00 horas)

Xefatura de Estudios
Mércores (10´00-11´00 horas)

Unha vez efectuado o pago deberase entregar na Escola (ben aos profesores ou na secretaría) os xustificantes de pago co que quedaría completado o procedemento das taxas para o segundo trimestre.


Outra forma de pago e por Transferencia Bancaria. Igualmente deberanse entregar os xustificantes de transferencia en Secretaría ou ben aos profesores. 


CONTAS BANCARIAS
Nova Caixa Galicia: 2091 0327 07 3110000016
Banco Gallego: 0046 0017 75 0000027701