Escola Municipal de Música Magariños Xa non estamos nesta dirección

Pincha no enlace para ver a:

NOVA WEB

Copyright © Escola Municipal de Música Magariños

gustache a web

Concello de Brión

VISITAS

Boletín escolar

NOVA WEB

SECRETARÍA | ADMINISTRACIÓN XERAL | MATRICULACIÓN

Máis información na direción www.esmumagarinos.wix.com/index


MATRÍCULA CURSO 2014/2015

Reserva de praza. Alumnos matriculados no presente curso 2013/2014 e queran renovar a matrícula para o vindeiro curso 2014/2015. Dende o 1 de abril ata o 9 de maio ambos os dous inclusive.

- Normas Xerais.
- Impreso de solicitude.

Nova Admisión. Os alumnos de nova admisión para o vindeiro curso 2014/2015, o prazo de formalización de matrícula extenderase dende o 16 de xuño ata o 24 de xullo ambos os dous inclusive. Ata o 17 de outubro permancerá aberto o prazo de inscrición nas especialidades que non se cubriran as prazas ofertadas no periodo correspondente de matriculación.

- Normas Xerais.
- Impreso de solicitude.
- Prazas ofertadas.
- Información Académica.
- PEEM (Plan Educativo de Ensinanzas Musicais). 
- Taxas, prezos e bonificacións.
- Cartel.
- Díptico.

LISTADOS DE ADMITIDOS E DE AGARDA

Música e Movemento

- Pre-Iniciación Musical.
- Música e Movemento 2º.
- Música e Movemento 3º.
- Música e Movemento 4º.
- Música e Movemento 5º.

Itinerario Clásico

- Clarinete.
- Frauta Traveseira. 
- Guitarra. 
- Piano. 
- Saxofón.
- Trombón. 
- Trompeta/Fliscorno.  

Itinerario Moderno

- Piano.
- Baixo eléctrico. 

Itinerario Tradicional 

 - Gaita.

HORARIOS

Asignaturas Colectivas

- Música e Movemento. 
- Agrupacións Instrumentais e Corais. 
- Linguaxe Musical.
- Harmonía e Análise Musical. 


CALENDARIO E HORARIO AGRUPACIÓNS INSTRUMENTAIS (1º TRIMESTRE)

Itinerario Clásico

- Banda de Música Magariños.
- Ensamble de Clarinetes.
- Orquestra de Guitarras.  
- Ensamble de Saxofóns. 
- Orquestra de Frautas. 

Itinerario Moderno

- Combo.

Itinerario Tradicional

- Banda de Gaitas.   

GRUPOS CURSO 2014/2015

PEX | Nivel I

- Curso 1º.
- Curso 2º.
- Curso 3º.
- Curso 4º.
- Curso 5º. 

PEX | Nivel II

- Curso 1º.
- Curso 2º.
- Curso 3º.
- Curso 4º.
- Curso 5º.

PEX | Nivel III

- Curso 1º.
- Curso 2º.
- Curso 3º.

PEA | Nivel I

- Curso 1º.
- Curso 2º.
- Curso 3º.

- Curso 5º. 

PEA | Nivel II


- Curso 2º.
- Curso 3º.
- Curso 4º.

PEA | Curso Mantemento

- Curso 1º.